Minikalendarium

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych: 31 października 2016; 2 maja 2017 r.;
8 czerwca 2017 r.; 16 czerwca 2017 r. oraz 6 dni egzaminów zewnętrznych