Nagroda im. Rymerowej

 

Nagroda im.Ireny Rymerowej dla Karoliny Ryczek - zobacz

 

OŚWIADCZENIE

 

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego

z 27 września 2011 r., mamy zaszczyt powiadomić,
iż do Kapituły Nagrody im. Ireny Rymerowej powołano następujące osoby:

 

Wandę Ciecierę
Piotra Kryma
Renatę Krzyżak
Katarzynę Łączyńską
Tomasza Stańczyka
Wojciecha Stępnia
Izabelę Szalę
Jadwigę Zimnik.

 

Posiedzenie Kapituły Nagrody w sprawie wyboru Przewodniczącego odbyło się
13 września 2011 r. o godz. 11.30. W wyniku głosowania Przewodniczącą Kapituły Nagrody im. Ireny Rymerowej została wybrana Katarzyna Łączyńska.
Ponadto uzgodniono, że zgodnie z regulaminem, kandydatów do Nagrody
im. Ireny Rymerowej zgłaszają nauczyciele historii powszechnej, historii muzyki, języka polskiego oraz wychowawcy klas VI POSM II st.

Wnioski należy złożyć na ręce Przewodniczącej Kapituły Nagrody do dnia, w którym odbędzie się konferencja Rady Pedagogicznej na koniec I semestru, tj. do 26 stycznia 2012 r.

 

W imieniu Zarządu SAiSLM


Wiceprezes SAiSLM
Bernadeta Stańczyk
Katowice, 14 października 2011 r.

 

 

Regulamin Nagrody im. Ireny Rymerowej


Wniosek o ubieganie się o Nagrodę im. Ireny Rymerowej