Publikacje naukowe nauczycieli:

 

 


 

 

Akademia Muzyczna w Krakowie

Wydział Instrumentalny
 
FRANCISZEK WIECZOREK: ZAGADNIENIA KAMERALNEJ SZTUKI WYKONAWCZEJ W OKTECIE GITAROWYM (DYSCYPLINA: INSTRUMENTALISTYKA)
 
Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Janusza Sochackiego
Kraków 2011.
 
Prezentacja pracy: Kraków, aula Florianka, 8 września 2012.
Obrona pracy: AM Kraków, 25 września 2012.
 
Przedmiotowa praca doktorska zajmuje się zagadnieniami kameralnej sztuki wykonawczej w oktecie gitarowym. Istnieje brak jakiejkolwiek tradycji wykonawczej i wzorców dotyczących takiego zespołu. Podczas gry powstają nieprzewidywalne zjawiska akustyczne oraz problemy wykonawcze związane z tak licznym gitarowym instrumentarium. Wymuszają one stworzenie nowych rozwiązań, ponieważ wykonywanie utworów muzycznych przez oktet gitarowy wiąże się z wieloma problemami natury technicznej, akustycznej i interpretacyjnej. Praca zajmuje się wyłącznie zespołem ośmiu homogenicznych gitar.
Praca składa się z części artystycznej i opisowej. Część artystyczna przedstawiona jest w postaci programu dzieła artystycznego i zapisu elektronicznego prezentowanego dzieła. Część opisowa ujęta jest w trzech rozdziałach. W pierwszym rozdziale opisana została rola gitary, jaką zajmowała i zajmuje w muzyce kameralnej. W kolejnym rozdziale omówione zostały stosowane techniki gry na gitarze oraz analiza brzmienia oktetu gitarowego. Problematyka ogniskowana jest wokół następujących zagadnień dotyczących tego zespołu:
 
- krótkie wybrzmiewanie dźwięku o charakterystyce diminuendo,
- mocna i krótka faza nabrzmiewania dźwięku w stosunku do jego wybrzmiewania,
- brak możliwości wpływu na wybrzmiewanie dźwięku,
- ograniczenie głośności gitary,
- ograniczona skala instrumentu (skala gitary - od E wielkiego do h2- to 3 oktawy + kwinta),
- zubożenie barwowe,
- trudność z uzyskaniem właściwych proporcji dynamicznych pomiędzy poszczególnymi głosami gitarowymi,
- problemy związane z nastrojeniem i dostrojeniem gitar do siebie.
 
Przedstawione zostały również korzystne aspekty brzmienia oktetu gitarowego.
Należą do nich:
- właściwości kolorystyczne gitary
- dialogowanie
- występowanie szerokiej palety nowatorskich środków artykulacyjno-sonorystycznych na gitarze
- przestrzenność brzmienia.
 
W trzecim rozdziale zaprezentowane zostały następujące kompozycje:
- Bartłomiej Budzyński -Góreckiada,
- Piotr Warzecha - Muzyka Nocą,
- Leo Brouwer - Acerca del cielo, el aire y la sonrisa
- Roland Dyens - Rythmaginaires,
- Wojciech Kilar - Orawa
Zagadnienia wykonawcze zostały przedstawione na przykładach muzycznych wg
schematu:
- prezentacja sylwetki kompozytora i jego twórczości,
- analiza formalna utworu,
- przedstawienie problematyki wykonawczej.
 
Zakończenie pracy podsumowuje wszystkie poruszane w niej zagadnienia wykonawcze i zastosowane rozwiązania.
 
 

 
 
Tobiasz Janikowski: Die blutende Grenze. Literatur und Publizistik zur oberschlesischen Teilung (1922) [Granica zbroczona krwią. Literatura i publicystyka w kontekście podziału Górnego Śląska (1922)]
Logos Verlag Berlin GmbH 2014. ISBN 978-3-8325-3664-0 
 
Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Hermanna Korte, Uniwersytet w Siegen (Niemcy), (2013, 435 str.) 
Prezentacja i obrona pracy: Uni Siegen, Artur-Woll-Haus, 18 lutego 2013.
 
Latem 1922 roku wschodnia część Górnego Śląska, wraz z Katowicami, Mysłowicami, Chorzowem, Tarnowskimi Górami, Pszczyną i innymi obszarami zamieszkanymi przez ludność polskojęzyczną, wcielona zostaje do nowo powstałego państwa polskiego. Przesunięcie granicy na zachód i utrata znacznego potencjału gospodarczego, w szczególności kopalń węgla kamiennego i hut żelaza, natrafia nie tylko na silny opór niemieckich polityków i urzędników, lecz, w nie mniejszej skali, pociąga za sobą zdecydowany sprzeciw pisarzy i publicystów niemieckojęzycznych, tworzących pod wpływem intensywnych emocji legendę „krwawiącej granicy” i „kraju pod krzyżem”. W niezliczonych artykułach prasowych i książkach publicystycznych oraz w powieściach, opowiadaniach, wierszach i sztukach teatralnych pojawia się - aż do czasu rozpoczęcia drugiej wojny światowej, traktowanej przez stronę niemiecką jak wybawienie i wyzwolenie - motyw niesprawiedliwego podziału regionu, uważanego za integralną część Niemiec. 
Publicystyką i dziełami literackimi, wywołującymi jeszcze dziś, po 90 latach, rumieniec zawstydzenia i niedowierzania wśród niemieckich badaczy a zaniedbywanymi (nie bez powodów politycznych) przez polską germanistykę, zajął się nauczyciel naszej szkoły Tobiasz Janikowski. W obszernej, bo liczącej ponad 400 stron pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Hermanna Korte, obronionej z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Siegen (Niemcy), opisuje zjawiska traumy, przeobrażeń tożsamości zbiorowej, tworzenia się figury obcego, powstawania retoryki upokorzenia i konstytuowania się w dziełach literackich i publicystyce narodowych stereotypów. 
 

 

BETTINA OKARYŃSKA

laureatka European Language Label 2003 - nagrody przyznanej przez FRSEN, Komisję Europejską oraz MENiS, Ekspert MEN komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, egzaminator i autorka zadań maturalnych, materiałów dydaktycznych i projektów, m.in.:

 

HERITAGE IN THE CLASSROOM AND ON THE WEB, The British Council – Poland, Cultural Studies International Summer School – CODN, Puławy, 2002; publikacja autorskich materiałów metodycznych do nauczania języka angielskiego.

 

CULTURE IN LANGUAGE, LANGUAGE VERSUS CULTURE

autorski projekt, nagrodzony Certyfikatem Europejskiego Znaku Jakości EUROPEAN LABEL 2003 – przyznany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komisję Europejską.

Projekt ukierunkowany na kształcenie świadomości i tolerancji uczniów w obrębie nauczanego języka obcego oraz kultury jej rodowitych użytkowników w szeroko pojętym aspekcie kulturowym, traktowany jako narzędzie komunikacji, norm i wartości społeczeństwa, które nim się posługuje.

Metodą projektu oraz culture-task-based teaching uczniowie rozwijają i kształcą umiejętności spostrzegania, rozumienia i interpretowania faktów z perspektywy kultury danej narodowości; autonomicznie dochodzą do faktów oraz obalają mity o narodach, ich kulturze, obyczajowości i językach, porównując z rodzimą kulturą oraz zwyczajami; kształtują świadomość europejską, uczą się tolerancji dla odmienności, różnorodności kultur, poprzez podnoszenie świadomości językowej.

 

YOUNG REPORTERS

projekt recenzji koncertów i wydarzeń muzycznych realizowany z klasą IV – POSM II st. (2012/2013), w celu kształcenia umiejętności twórczego pisania oraz autonomii ucznia w rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji językowych.

Metody: ESP, MLIL, learner autonomy.

 

BI MONO MUSIC E-DICTONARY

                                                               

http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa6/projekty/pokaz/253.html

udział projektu w konkursie Wydawnictwa Nowa Era – Projekt z Klasą 2015, autorka projektu – uhonorowana Certyfikatem „PROJEKTant edukacji 2016”,

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zawdzięcza projektowi miejsce na mapie „Dobrze zaPROJEKTowanej edukacji” Projektu z Klasą - Edycja VI – oraz Certyfikat „Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły 2016”.

Celem projektu jest opracowanie muzycznego e-słownika w wersji angielsko-polsko-angielskiej. Projekt powstaje w opisowej wersji językowej oraz ilustracyjnej haseł muzycznych przydatnych m.in. w edytorze nut, historii muzyki, literaturze i analizie muzycznej.

Metody pracy: CLIL / MLIL / learner autonomy.

Zespół Redakcyjny tworzą uczniowie klasy 1B POSM II st. (2015/2016), realizacja projektu 2015-2018.

Nauczyciele wspomagający: Jerzy Dąbrowski, Agnieszka Nowok (POSM II st. w Katowicach), Sylwia Okaryńska (ZSM I i II st. w Rudzie Śl.)