ŚLĄSKI KONKURS SAKSOFONOWY

 

                                                                                                     

 Katowice, dnia 6 października 2016 r.

 


Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół muzycznych I i II stopnia
Kierownicy sekcji instrumentów dętych
Nauczyciele gry na saksofonie

 

   Ponownie zawiadamiamy o tym, iż w dniach 23-25 marca 2017 r. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach organizuje II Śląski Konkurs Saksofonowy, który od pierwszej edycji zyskał w środowisku muzycznym rangę ważnego wydarzenia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców.
Zainteresowanie wzbudzi tym razem z pewnością niezwykle ciekawy program konkursowy zaproponowany przez kierownika artystycznego – Bernarda Steuera, a także towarzyszące konkursowi wykłady, koncerty i wystawy. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce ŚLĄSKI KONKURS SAKSOFONOWY, projekt.zpsm.edu.pl/ssaks. Czekamy na Państwa odzew i do zobaczenia w Katowicach.

 

Łącząc wyrazy szacunku,

 

Bernadeta Stańczyk

Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

im. Wojciecha Kilara w Katowicach

 
 
  
 
W dniach  5-7 listopada 2014 roku w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  II Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zorganizowano Seminarium na temat „Saksofon w muzyce”.
Celem seminarium było pokazanie możliwości i roli saksofonu jako instrumentu solowego i zespołowego w różnych gatunkach muzyki.
Na seminarium składały się wykłady tematyczne, koncerty, wystawy oraz I Śląski Konkurs Saksofonowy.
 
Wykłady:
 
5.11.2014 „Adolphe Sax – jego życie i dokonania” - wygłosił Bernard Steuer.
 
6.11.2014 „Wysoka cena artystycznych doznań” … o stresie i tremie w życiu
                  artysty - wygłosił ks. dr hab. Paweł Sobierajski.
 
7.11.2014   „Jak uchronić uczniów przed dolegliwościami zawodowymi 
                     i jednocześnie w pełni wykorzystać ich potencjał psychofizyczny”
                     - wygłosiła Jadwiga Śmieszchalska.
 
Po wykładzie odbyły się zajęcia praktyczne w trzech grupach.
 
Wykłady były tematycznie związane z procesem dydaktycznym – metodyką nauczania gry na instrumencie. Autorytety wykładowców, a także interesująca tematyka wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy.
Wyrażam przekonanie, że wzbogaciły wiedzę nauczycieli, rodziców, uczniów i przyczynią się do propagowania nowych kierunków w procesie nauczania, gdzie dużą rolę odgrywa psychologia.
 
Koncerty były tak przemyślane, by uwypuklały ogromne możliwości brzmieniowe, dynamiczne, estetyczne i techniczne saksofonu, które to przyczyniły się do zastosowania tego instrumentu w różnych gatunkach muzyki.
I tak koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia, reprezentującej Siły Powietrzne naszego kraju był barwną ilustracją możliwości saksofonu jako instrumentu orkiestrowego, a także solowego.
Solista orkiestry – Piotr Wyszogrodzki, absolwent naszej szkoły z roku 1997 jest laureatem wielu prestiżowych konkursów. W utworze „Scaramouche”  Dariusa Milhaud w pełni zaprezentował swój kunszt wykonawczy.
Cała orkiestra to jeden z najlepszych tego typu zespołów w kraju. Ich koncert został niezwykle entuzjastycznie przyjęty przez uczestników seminarium, a także mieszkańców osiedla Tysiąclecia, miasta Katowice i wielu innych przyjezdnych gości.
 
Następnego dnia, 6 listopada odbyły się dwa koncerty: 
koncert saksofonowych zespołów kameralnych, na którym wystąpiły różne tego typu formacje – od tria do oktetu.
 
Szczególne zainteresowanie wzbudziło premierowe wykonanie przez oktet saksofonowy, reprezentujący uczniów i absolwentów naszej szkoły słynnego „Bolera” Maurice Ravela. Utwór został zinstrumentowany na 12 saksofonów przez Vincenta Davida – profesora jednej z uczelni paryskich, a opracowany na oktet saksofonowy przez Bernarda Steuera.
 
W wieczornym koncercie wystąpił z recitalem saksofonowym Alexandre Doisy z Paryża – jeden z najwybitniejszych współcześnie koncertujących muzyków. 
A. Doisy zdobył wiele nagród na konkursach międzynarodowych. Jego geniusz i wspaniała prezentacja najwybitniejszych dzieł literatury saksofonowej uwypukliły w pełni ogromne możliwości i walory saksofonu jako instrumentu solowego. Recital A. Doisy został przyjęty przez publiczność niezwykle ciepło, wręcz entuzjastycznie.  Swoją grą potwierdził przynależność do grona najlepszych saksofonistów obecnych czasów.
 
Trzeci dzień seminarium miał wskazać na rolę saksofonu w muzyce jazzowej i rozrywkowej.
 
W roli solistów wystąpili saksofoniści, którzy są absolwentami naszej szkoły. Obecnie zalicza się ich do czołówki polskiego jazzu:
 
Mateusz Śliwa – absolwent z roku 2008 – saksofonista High Definition Quartet; 
                             wystąpił z zespołem Vehemence Quartet
 
Dawid Główczewski – absolwent z roku 2000; także absolwent Wydziału 
                                       Jazzu, muzyk studyjny i koncertujący, laureat wielu 
                                       konkursów
 
Krzysztof Kapel – absolwent z roku 1993, laureat konkursów klasycznych 
                                i jazzowych, muzyk studyjny
 
Marek Podkowa – absolwent z roku 1992, saksofonista, producent, 
                                 kompozytor i aranżer. Współpracuje z plejadą gwiazd 
                                 estrady.
 
gościnnie
dr Jerzy Główczewski – wykładowca klasy saksofonu Instytutu Jazzu 
                                          Akademii Muzycznej w Katowicach
 
W sekcji rytmicznej wystąpili także absolwenci naszej szkoły:
 
dr Dariusz Janus – pianista, kompozytor, aranżer, wykładowca Instytutu Jazzu  
                                 Akademii Muzycznej w Katowicach
 
Maciej Garbowski – kontrabasista, kompozytor
 
dr Adam Buczek – perkusista, wykładowca Instytutu Jazzu Akademii 
                                 Muzycznej w Katowicach
 
Od klasycznych standardów jazzowych ery swingu po współczesne kompozycje, brzmiące zdecydowanie a nawet agresywnie, to wachlarz prezentacji saksofonowych wspaniałych muzyków, którzy w sposób niezwykle barwny pokazali swój wielki potencjał artystyczny. Wspaniały koncert, wspaniałe doznania, wspaniała żywo reagująca publiczność.
 
Wszystkie koncerty pokazały możliwości saksofonu, wskazały na rolę, jaką pełni on w różnych gatunkach muzyki, były interesującą propozycją nie tylko dla uczestników seminarium, ale także dla nauczycieli, uczniów, rodziców, mieszkańców osiedla, miasta i dla wielu innych, także z daleka przybyłych słuchaczy.
 
I Śląski Konkurs Saksofonowy
 
Opracowano regulamin konkursu. Zgodnie z zapisem w regulaminie, konkurs przeznaczony był dla uczniów klas saksofonu szkół muzycznych I i II stopnia i został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:  
 
I – uczniowie szkół muzycznych I stopnia, do 15 lat- uczestniczyło 13 uczniów
 
II – uczniowie klas I, II, III szkół muzycznych II stopnia – uczestniczyło 
       10 uczniów
 
III – uczniowie klas IV, V, VI szkół muzycznych II stopnia – uczestniczyło 
        7 uczniów
 
Wyznaczono program obowiązkowy ( po jednym utworze) w każdej kategorii wiekowej i określono limit czasu na prezentację programu. Na 15 minut przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych w każdej kategorii wiekowej przeprowadzono losowanie kolejności występu. Poszczególni uczestnicy byli prezentowani przed publicznością i jurorami bez imienia i nazwiska, jako kolejny uczestnik. Przedstawiono także prezentowany przez nich program.
 
Jury, w którego skład weszli:
- Aleksandre Doisy – Francja
- Piotr Wyszogrodzki – solista Orkiestry Wojskowej z Bytomia
oraz w wyniku losowania przeprowadzonego w dniu 3.11.2014 r
- Tomasz Gmyrek – nauczyciel ZPSM im. S.Moniuszki w Bielsku Białej
- Robert Gudaja – nauczyciel ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie
Sekretarzem jury został Tomasz Kajkowski – nauczyciel OSM I i II stopnia 
w Bytomiu .
 
Przyznano następujące nagrody:
 
Kategoria I
 
I miejsce nr 10 – Mateusz Zając – uczeń PSM I stopnia w Wodzisławiu Śląskim  
 22,75 pkt.
 
II miejsce nr 12 – Maciej Rudecki – uczeń PSM I i II stopnia w Cieszynie
                                                           21,33 pkt.
 
III miejsce nr 9 – Kamil Przygoda – uczeń PSM I stopnia w Częstochowie 
                                                           21 pkt.
 
Kategoria II 
 
I miejsce  nr 7 – Maria Gmyrek – uczennica ZPSM w Bielsku Białej – 24,33 pkt
 
II miejsce nr 10 – Wojciech Chałupka – uczeń POSM II stopnia w Katowicach                                    
                                                                  22,75 pkt.
 
III miejsce nr 3 – Karol Mastalerz – uczeń ZSM w Częstochowie – 22 pkt.
 
Kategoria III 
 
I miejsce nr 5 – Łukasz Dyczko – uczeń POSM II stopnia w Katowicach 
                                                       23,5 pkt.
 
II miejsce nr 2 – Paweł Paw – uczeń POSM II stopnia w Katowicach 
                                                 22,75 pkt.
 
III miejsce nr 7 – Lidia Bakun – uczennica POSM II stopnia w Katowicach                     
                                                     19,25 pkt.
 
Laureaci otrzymali dyplomy, statuetki – zaprojektowane i wykonane przez artystę – plastyka oraz nagrody ufundowane przez sponsorów – wystawców, w postaci akcesoriów saksofonowych: futerały, ustniki, ligaturki, paski do saksofonów, stroiki, dopłata do remontu saksofonu w wyznaczonej firmie.
Nagrody powyższe zostały przekazane indywidualnie przez sponsorów na ręce jury, które według uznania je rozdysponowało.
Nagrodę ufundowaną przez Bernarda Steuera (materiały nutowe: A.Głazunow - Concerto , J.Ibert – Concertino da Camera) przyznano Mateuszowi Warzecha – uczniowi POSM  II stopnia w Katowicach.
 
Literatura obowiązkowa do wykonania została tak dobrana, aby uwypuklała muzyczne walory każdego uczestnika, takie jak wrażliwość na piękne brzmienie instrumentu, logiczne prowadzenie frazy, potencjał wykonawczy, poprawnie ustawiony aparat gry.
W ocenie nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do konkursu, jak i samych uczestników wybór ten był niezwykle trafny i miał bardzo dobry wpływ na kształcenie muzykalności młodych wykonawców.
Wyrażono także uznanie za właściwy, bo niezwykle kompetentny skład jury, a także za formę przeprowadzenia konkursu – transparentność, przejrzystość , gdyż postawiono szczególny nacisk na to, by werdykt był sprawiedliwy.
 
Nauczyciele i uczniowie, a także rodzice, którzy z zainteresowaniem uczestniczyli w przesłuchaniach konkursowych swoich dzieci podkreślali wagę i znaczenie tego typu konkursów, bowiem mobilizują one uczniów do pracy, pozwalają im poznać nową literaturę artystyczną instrumentu na którym grają, wpływają na ich harmonijny rozwój a także wzbogacają o cenne doświadczenia w postaci umiejętności opanowania tremy  i artystycznej prezentacji wartościowych dzieł na estradzie.
                                                         
  
Wystawy
Przez wszystkie trzy dni seminarium czołowi wystawcy z Polski prezentowali swe instrumenty i akcesoria saksofonowe:
 
- Piotr Śmietana oraz firma Vandoren
- Sosna Music
- Jarmuła Music
- Piotrowski Music
- Voreiter Lion Bags
 
Nauczyciele, rodzice, uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi modelami saksofonów czołowych firm produkujących te instrumenty. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także akcesoria takie jak: stroiki, ligaturki, paski do saksofonów itd.
 
Seminarium na temat „Saksofon w muzyce” było próbą kompleksowego uchwycenia i pokazania zagadnień związanych z problematyką kształcenia, nauczania gry na saksofonie.
Przykładowo zorganizowany konkurs, niezwykle interesująca tematyka wykładów, wystawy instrumentów i koncerty, na których wystąpili wybitni muzycy – artyści, to w odczuciu organizatorów była interesująca propozycja dla wszystkich, którzy w tym uczestniczyli. Na szczególną uwagę zasługują jeszcze dwa aspekty. Należy podkreślić duże zaangażowanie rodziców klasy saksofonu Bernarda Steuera, którzy nie tylko uczestniczyli w przesłuchaniach konkursowych, wykładach, koncertach, ale także przyczynili się organizacyjnie do sprawnego przebiegu seminarium.
 
W powszechnym rozumieniu rolą szkoły jest kształcenie i wychowanie. Zgodnie z tym, w zależności od stopnia realizacji tych celów ocenia się wartość i znaczenie szkoły. Jeżeli szkoła organizuje koncerty, spektakle, wystawy, pokazy czy inne imprezy i proponuje uczestniczenie w nich nie tylko uczniom, rodzicom, nauczycielom, ale także mieszkańcom osiedla, miasta, gminy itd. na pewno będzie to pozytywnie ocenione przez tych ostatnich. Podczas seminarium odbyły się cztery otwarte dla publiczności z zewnątrz, koncerty wybitnych artystów – muzyków.
Taka forma działalności szkoły integruje środowisko i jest pożądana. 
                                                                                            
                                                                                          Bernard Steuer 


Karta zgłoszenia - pdf, docx

Regulamin - pobierz