Inauguracja Jubileuszu 80-lecia

Liceum Muzycznego w Katowicach została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy.

Minikalendarium

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – poniedziałek, 16 października 2017 r

Msza za zmarłych pedagogów i koncert – piątek, 27 października 2017 r. 

Jubileusz 50-lecia Wydziału Rytmiki – piątek, 17 listopada 2017 r