Zespoły

 

CHÓR ŻEŃSKI POSM II ST. IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

 

Chór żeński Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach powstał w 1945 r. - początkowo jako zespół mieszany, a od 1964 r. jako chór żeński. Przez lata swojej działalności był kierowany przez najznamienitszych dyrygentów: Karola Stryję, Józefa Klimka, Edmunda Kajdasza, Franciszka Janickiego, Jana Wojtachę. Od 1981 r. prowadzony jest przez Mirosławę Knapik.

Przez lata swojej działalności zespół dał wiele koncertów w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: Złotą Lirę na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Międzyzdrojach (1986), grand prix i Złoty Medal na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów w Katowicach (1988), Złote Pasmo w I Ogólnopolskim Konkursie Chóralnej Muzyki Sakralnej im. G.G. Gorczyckiego w Bytomiu (2000), I miejsce na IX Tyskich Wieczorach Kolędowych (2002), I miejsce na V Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis (2002), grand prix na VI Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnificat 2003 w Piekarach Śląskich.

Chór brał udział w wielu prestiżowych festiwalach międzynarodowych, takich jak: Warszawska Jesień (1984), People to People w Szkocji (1988), III Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra w Skoczowie (1998), Frohlich sein und singen w Halle/Salle (Niemcy, 1998), Międzynarodowe Dni Muzyki Organowej w Olkuszu (1999, 2003), Trojok Śląski w Ostrawie (2001), XIII Trzynieckie Lato Filmowe (Czechy, 2005), 10 Dni Tadeasa Salvy (Słowacja 2010). 

Repertuar zespołu obejmuje utwory wokalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów różnych stylów i epok. Chór dokonał także licznych prawykonań polskiej muzyki współczesnej. Zespół współpracuje z Filharmonią Śląską w Katowicach oraz innymi orkiestrami regionu. W swoim dorobku zespół posiada nagrania fonograficzne (m.in. Z. Noskowski - Cztery Pory Roku <2006> oraz W. Lutosławski - 20 Polskich Kolęd na sopran, chór żeński i orkiestrę <2007>), radiowe i telewizyjne. Niemal corocznie jest laureatem I miejsca Regionalnego Przeglądu Chórów Szkół Muzycznych II stopnia. 

 

SYLWETKA DYRYGENTA

Prof. Mirosława Knapik jest absolwentką Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem) i studiów podyplomowych Wydziału Edukacji Muzycznej University of Illinois w USA. Od początku swej aktywności zawodowej prowadziła działalność artystyczną, pedagogiczną i upowszechnieniową, co zaowocowało nadaniem jej w 2005 r. tytułu profesora sztuk muzycznych.

Jako dyrygent współpracowała z amatorskimi zespołami śpiewaczymi, pełniła funkcję II dyrygenta Chóru Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień indywidualnych, a pod jej kierownictwem zespół zdobył szereg nagród (głównie grand prix i I nagrody) na festiwalach o randze krajowej i międzynarodowej. Jako długoletni Dyrektor Artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie kierowała największym przedsięwzięciem tego typu na mapie kulturalnej muzycznego ruchu amatorskiego w Polsce. Od 2001r. pełni funkcję kierownika Katedry Edukacji Muzycznej i Arteterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest również cenionym profesorem w Akademii Umeni w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

 

 


 

 

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO

 

Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego. Pod tą nazwą występuje orkiestra symfoniczna Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Działalność orkiestry wiąże się ściśle z historią tej najstarszej w Polsce szkoły.

Zespół orkiestrowy został założony w roku 1945 przez Karola Stryję, 29 marca 1997 r. z okazji 60 rocznicy śmierci K. Szymanowskiego przyjął imię tego kompozytora i działa do chwili obecnej. Po K. Stryi prowadzenie orkiestry obejmowali dyrygenci: Czesław Orsztynowicz, Napoleon Siess, Zdzisław Szostak, Renard Czajkowski, Aleksander Warykiewicz – długoletni dyrektor szkoły, Sławomir Chrzanowski, Jan Miłosz Zarzycki, a od 2000 r. Szymon Bywalec.

Orkiestra prezentowała się w wielu salach koncertowych w Polsce i za granicą. Reprezentowała nasz kraj na Światowych Festiwalach Młodzieży w Budapeszcie, Berlinie, Bolonii, Mannheim, a także w Australii i Kanadzie. W kraju młodzi muzycy koncertowali kilkakrotnie w Filharmonii Narodowej, brali udział w wielu festiwalach muzycznych. W zespole szkolnym zdobywało doświadczenia wielu wybitnych muzyków, a z jego towarzyszeniem debiutowali słynni artyści, m.in. Lidia Kozubek, Witold Szalonek, Józef Świder, Tadeusz Żmudziński, Wojciech Kilar, Jadwiga Romańska, Krystyna Szostek - Radkowa, Tadeusz Strugała, Napoleon Siess, Edward Bogusławski, Eugeniusz Knapik, Aleksander Lasoń, Krystian Zimerman, Stanisław Sojka, Marcin Pospieszalski. Gościnnie dyrygowali orkiestrą szkolną: Jerzy Maksymiuk, Marek Pijarowski, Jerzy Salwarowski, Massimiliano Caldi.

Zespół nagrał kilka płyt kompaktowych oraz wiele audycji radiowych i telewizyjnych. Profesjonalny poziom wykonawczy orkiestry szkolnej, wynikający z wysokiego poziomu nauczania w klasach instrumentalnych i kameralnych, a także młodzieńczego entuzjazmu muzyków sprawia, że jej koncerty zyskują ogromne uznanie publiczności i krytyków muzycznych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 

Decyzją Jury 16 listopada 2014 Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, pod dyr. Szymona Bywalca  zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Szkolnych Szkół Muzycznych II Stopnia [II Edycja].

 

SYLWETKA DYRYGENTA

Szymon Bywalec

Ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Jana Wincentego Hawela w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie jest obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. Jest także absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie studiował obój u prof. Jerzego Kotyczki.

Jako stypendysta sieneńskiej Accademia Musicale Chigiana doskonalił swój warsztat dyrygencki w klasie mistrzowskiej Gianluigiego Gelmettiego (2001) i Lothara Zagroska (2002 – Diploma di Merito). Brał także udział w kursach mistrzowskich dla dyrygentów prowadzonych m.in. przez Gabriela Chmurę, Kurta Mazura, Zoltána Peskó, Pierra Bouleza.

Jest laureatem pierwszej nagrody II Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów w Białymstoku (1998), a także dwóch nagród pozaregulaminowych (Państwa Zofii i Antoniego Witów oraz Prezydenta Miasta Katowic) na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (1999). Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, otrzymał też kilkakrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Katowic.

Jest stałym dyrygentem Orkiestry Muzyki Nowej, którą prowadził podczas różnych festiwali muzyki współczesnej m.in. Warszawska Jesień, Melos–Ethos w Bratysławie, Aksamitna Kurtyna 2 we Lwowie, Festiwal Muzyki Pawła Szymańskiego w Warszawie, czy Śląskich Dniach Muzyki Współczesnej w Katowicach. Podczas Warszawskiej Jesieni 2005 współpracował z IRCAM i solistami Court-Circuit Ensemble (Francja) przy wykonaniu Répons Pierra Bouleza, zaś w roku 2006 OMN wystąpiła w Conservatoire de Paris wykonując Derive 2 P.Bouleza.

Ma na swym koncie wiele światowych i polskich prawykonań. Z OMN dokonał nagrań dla Polskiego Radia a także zarejestrował materiał dźwiękowy na pierwszą płytę CD, nominowaną do nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk 2003”. Nagranie Trzech pieśni do słów Trakla Pawła Szymańskiego uzyskało w czerwcu 2007 rekomendację na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu.

Dyrygował między innymi Rumuńską Narodową Orkiestrą Radiową, Miskolci Szimfonikus Zenekar, Camerata Strumentale "Citta di Prato", Orchestra Filarmonica Europea, Ensemble Orchestral Contemporain, NOSPR, orkiestrą Sinfonia Varsovia oraz innymi orkiestrami filharmonicznymi i kameralnymi w Polsce.

Obecnie jest dyrektorem Akademickiej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach. Wcześniej jako dyrygent AOS współpracował przy poszczególnych projektach jako asystent dyrygenta między innymi z Gabrielem Chmurą, Jackiem Kaspszykiem, Krzysztofem Pendereckim, Takuo Yuasa, Arturo Tamayo.

Prowadzi również Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Jego zainteresowanie muzyką dawną przejawia się obecnie pracą nad repertuarem wokalnym (Gesualdo, Palestrina, Schütz, Bach) z założonym przez siebie zespołem Cantus Floridus.

 

 


 

 

CHÓR MĘSKI POSM II ST. IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

  

            Chór męski Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach został powołany przez ówczesnego Dyrektora mgr Jerzego Sieczkę w 2001 roku dzięki inicjatywie i staraniom prof. dr hab. Mirosławie Knapik.
Prowadzenie powierzono dr Aleksandrze Maciejczyk, pod której batutą chór działa obecnie (w roku szkolnym 2005/2006 oraz 2006/2007 chór prowadziła okresowo mgr Bogumiła Leńska, natomiast w roku 2010/2011 mgr Iga Eckert).
Chór od początku swej działalności czynnie uczestniczy w życiu szkoły biorąc udział w corocznej Mszy poświęconej pamięci zmarłych uczniów i pedagogów POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, koncertach kolędowych oraz Koncercie Końcoworocznym Zespołów POSM II st. w Katowicach. Wpisuje się tym samym trwale w tradycje szkoły.
Współpracuje również z innymi zespołami uczestnicząc w akcji „Dziecięce Spotkania Muzyczne”, organizowanej przez prof. dr hab. M. Knapik oraz koncertach z cyklu „Muzyczne nastroje”, współorganizowanych przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, Katedrę Edukacji Muzycznej i Arteterapii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademię Umeni w Bańskiej Bystrzycy.
Od początku swego istnienia aktywnie uczestniczy w przeglądach i konkursach zdobywając szereg nagród i wyróżnień: 2001 – I miejsce w VI Katowickim Spotkaniu Kolędowym pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”, 2002 – Wyróżnienie w VII Katowickim Spotkaniu Kolędowym pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”, 2002 – Wyróżnienie w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” w Rudzie Śląskiej, 2002 – Złote Pasmo w I Wojewódzkim Festiwalu „Pieśń ludowa w muzyce artystycznej” w Chorzowie, 2002 – Grand Prix w VII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie, 2003 – I miejsce w VIII Katowickich Spotkaniach Kolędowych pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”, 2004 – I miejsce na IX Katowickich Spotkaniach Kolędowych ”Śpiewajmy Jezusowi”, 2004 – wyróżnienie specjalne dla Chóru Męskiego na VII Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” w Rudzie Śląskiej, 2008 – II miejsce w XII Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach, 2008 – Grand Prix w XIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie, 2011 – Nagroda Festiwalu „Anioł” w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” w Rudzie Śląskiej, 2013 – II miejsce w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach, 2015 – III miejsce na XXIV Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” w Myślenicach.
W chórze śpiewają uczniowie klas III-VI następujących specjalności: fortepian, organy, akordeon, gitara i saksofon.
 

SYLWETKA DYRYGENTA

Aleksandra Maciejczyk (z domu Bobrzyk) – absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Katowicach z 1994 roku, które ukończyła z wyróżnieniem, otrzymując dyplom nauczyciela rytmiki; a następnie Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku wychowania muzycznego w ramach dwóch specjalności: rytmiki, jak również prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz nauczania muzyki w szkole z roku 2000. W 2011 roku otrzymała tytuł doktora w zakresie dyrygentury chóralnej na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

W trakcie całego okresu studiów pracowała jako nauczyciel rytmiki w katowickich przedszkolach, natomiast w latach 1996 – 1998 była zatrudniona jako nauczyciel fortepianu i rytmiki w Społecznym Ognisku Muzycznym w Mysłowicach. W 2000 roku podjęła pracę jako nauczyciel rytmiki oraz dyrygent w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych: Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. St. Moniuszki (do roku 2005) oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach. W 2007 roku zostaje powołana na funkcję kierownika Wydziału Rytmiki. Praca pedagogiczna A. Maciejczyk obejmuje prowadzenie następujących przedmiotów: rytmika, technika ruchu, metodyka prowadzenia rytmiki, emisja głosu, improwizacja fortepianowa, chór męski. Z wymienionym chórem prowadzi szeroką działalność koncertową oraz zdobywa szereg nagród i wyróżnień.

Oprócz pracy dydaktycznej angażuje się w działalność chórmistrzowską w amatorskim ruchu śpiewaczym. W latach 1994-2006 pełni funkcję II dyrygenta, a od 2006 I dyrygenta w Chórze Mieszanym „Largo Cantabile” parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach, w latach 1998-2001 kierowała Chórem Mieszanym „Nowego Przymierza” parafii ewangelicko-metodystycznej w Katowicach, w latach 2001-2003 Chórem Mieszanym parafii ewangelicko-augsburskiej w Drogomyślu. Prowadziła również we współpracy z Komisją ds. Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej kursy dokształcające z dyrygentury chóralnej i emisji głosu dla prowadzących ewangelickie chóry parafialne.

Aktywność swą kierunkuje również na działalność naukową obejmującą dziedziny: chóralistyki, pracy nad głosem dziecka, rytmiki, pedagogiki, arteterapii.

 

 


 

 

ORKIESTRA DĘTA

 

Orkiestra dęta powstała w 2002 roku z inicjatywy prof. Bernarda Steuera, który prowadził ją przez dwa sezony artystyczne. W latach 2004-2011 orkiestrę przejął i prowadził prof. Leopold Perek. Od 2011 roku zespół ponownie prowadzi założyciel prof. Bernard Steuer. Zespół gromadzi uczniów klas instrumentów dętych i perkusji, którzy tworzą ogromny i efektowny aparat wykonawczy. Orkiestra na trwałe wpisała się w tradycję szkolną organizując cykliczne Koncerty noworoczno-karnawałowe, prowadzone ze swadą przez prof. L. Perka, oraz występując na Koncercie końcoworocznym Zespołów kameralnych i orkiestry dętej. Barwny i różnorodny repertuar zespołu obejmuje hity muzyki klasycznej oraz rozrywkowej.

 

SYLWETKA DYRYGENTA

Tomasz Soswa 

Absolwent AM w Katowicach w klasie trąbki prof. Stanisława Dziewiora. Trębacz Opery Śląskiej w Bytomiu. Od 1997 roku członek Orkiestry Muzyki Nowej w Katowicach, z którą dokonał wielu nagrań i występował na festiwalach i koncertach w kraju i za granicą. Współpracował z wieloma orkiestrami, takimi jak: NOSPR, AUKSO, Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie, Polska Filharmonia Kameralna w Sopocie, Filharmonia Łódzka, Filharmonia Wrocławska, Filharmonia Opolska, Filharmonia Zabrzańska, Śląska Orkiestra Kameralna, Raciborska Orkiestra Kameralna, Opera Krakowska, Camerata Impuls. Współpracuje z Teatrem Rozrywki w Chorzowie i Gliwickim Teatrem Muzycznym. W latach 2006-2010 prowadził klasę trąbki w POSM w Bielsku-Białej. Od 2008 roku prowadzi klasę trąbki ZPSM w Katowicach. Od czerwca 2012 roku prowadzi Orkiestrę Dętą ZPSM w Katowicach.